m

art 159
kolon amdan
gövde obsidien, ırak yeili, beyaz mermer ba
ve baza gümü veya gümü kaplama el yapımı
h: 24 cm gövde çapı: 4,5 cm
gümü agırlıgı: 132 gr
toplam agırlık: 989 gr

column shaped candle holder with obsidian,
white or ıraque green marble body and
silver or silver plated base and top
h: 24 cm diameter: 4,5 cm
silver weight: 132 gr
total weight: 989 gr